Επιστροφές

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγόρασε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Για την επιστροφή τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άρτια κατάσταση, χωρίς καμία φθορά και να συνοδεύονται με αντίγραφο της απόδειξης.

Στη παραπάνω περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής.

Σε περίπτωση υπαιτιότητας της εταιρείας μας, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά εμάς.

Είναι απαραίτητο πριν από την επιστροφή των προϊόντων σας, να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω email στο info@irco.gr είτε τηλεφωνικώς στο 210 7242 595, ώστε να σας καθοδηγήσουμε για τον τρόπο και τον τόπο αποστολής.